Tyçç Akts Düzeyi Ve BilgileriTYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

5. DÜZEY
(ÖNLİSANS)

2

120

3.000 - 3600

Doç.Dr MEHMET RECEP MİNAZ
Güncelleme : 23.03.2017 15:04:39